SZKOŁA PODSTAWOWA, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Dane osobowe RODO

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

tel. 601822371, e-mail: iod@bajan.com.pl

 

RODO

Biuletyn Informacji Publicznej
Kalendarz
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Facebook

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Siodle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej soszwns.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej dużej aktualizacji:

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. W nowych filmach dodawane są napisy w miarę możliwości.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Dokumenty w PDF oraz informacje w postaci skanów nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Część zdjęć z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Zapewnienie pełnej dostępności dla placówki oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Informacje dodatkowe

 • Narzędzie ułatwień dostępu (widoczne obrazki po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie): zmiana kontrastu, zmiana rozmiaru czcionki
 • Skróty klawiaturowe. Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do <Anny Sobeckiej>, mailowo – anna.sobecka@soszwns.edu.pl lub telefonicznie – +48 7484 58 223.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

• W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu +48 7484 58 223. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

• Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

• Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

• Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

• Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście. Wejście jest zadaszone. Nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów, ale przy przed drzwiami znajduje się niewysoki próg. Wejście jest ogólnodostępne dla pracowników, w godzinach pracy placówki, ale zamknięte dla osób z zewnątrz. Do środka budynku można wejść po wcześniejszym skorzystaniu z urządzenia elektronicznego do komunikacji głosowej i wideo. Ponadto jest drugie wejście przeznaczone dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach, do którego prowadzą schody.
 • W budynku szkoły znajdują się korytarze, schody i balustrady. Nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi i wyznaczeni pracownicy pedagogiczni.
 • Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
 • Na terenie placówki znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

Specjalny Ośrodek Szkolno wychowawczy nie posiada aplikacji mobilnych

Informacje dodatkowe

Na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest możliwość (na bieżąco) skorzystania z pomocy osoby znającej język migowy.