SZKOŁA PODSTAWOWA, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Dane osobowe RODO

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

tel. 601822371, e-mail: iod@bajan.com.pl

 

RODO

Biuletyn Informacji Publicznej
Kalendarz
luty 2024
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
Facebook

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIESŁYSZĄCYM
„USŁYSZEĆ ŚWIAT”

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIESŁYSZĄCYM „USŁYSZEĆ ŚWIAT”
oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Nowym Siodle w okresie od 5.09.2011r. do 30.11.2011r. realizuje w ramach projektu zadanie publiczne pt:
DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
wspierane przez burmistrza Mieroszowa. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży niesłyszącej z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle oraz mieszkającej i uczącej się na terenie gminy Mieroszów a także dorosłych mieszkańców gminy. Jego realizacja przebiegać będzie głównie w siedzibie Fundacji czyli na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Nowym Siodle.

Celem głównym projektu jest rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych oraz integracja społeczna niesłyszących wychowanków OSW w Nowym Siodle z mieszkańcami gminy Mieroszów. Opracowany projekt ma również na celu uczyć społeczeństwo słyszące odpowiedniego reagowania na próby osób niesłyszących nawiązania kontaktu ze środowiskiem.

W ramach projektu odbędą się :
•warsztaty komunikacji manualnej, których celem jest opanowanie przez zainteresowane osoby słyszące z gminy Mieroszów podstaw języka migowego, -uczestnicy poznają podstawy problematyki środowiska niesłyszących i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej, poznają podstawy wiedzy o języku migowym i jego zastosowania , opanują praktycznie umiejętność posługiwania się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi, opanują praktycznie ok. 400 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz technikę ich używania zgodnie z zasadami systemu językowo-migowego. Zajęcia skierowane są do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia o udziale w warsztatach.
• Konkurs plastyczno-fotograficzny „Barwy jesieni w naszej okolicy”
•Przeprowadzone zostaną warsztaty plastyczne ”Barwy jesieni” Warsztaty i konkurs skierowane są do dzieci i młodzieży ze szkół i innych placówek oświatowo-opiekuńczych z terenu gminy Mieroszów . Ich celem będzie integracja ze środowiskiem niesłyszących, rozbudzanie aktywności dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu różnorodnych technik plastycznych i fotografii oraz wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z naturą.

O szczegółach dotyczących warsztatów komunikacji manualnej, konkursu i warsztatów plastycznych oraz naboru uczestników poszczególne placówki oświatowo-opiekuńcze zostaną poinformowane listownie. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 74 8458223 w godzinach 8.00-15.00, na stronie internetowej soszwns.edu.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mieroszów.
• Informacje dotycząca warsztatów komunikacji werbalnej:

Warsztaty odbywają się w dwóch grupach:
Grupa I- poniedziałek godz. 16.30 –sala OSiR Mieroszów
Grupa II- piątek godz.12.30 -Nowe Siodło.
• Informacje dotyczące konkursu plastyczno- fotograficznego:.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNEGO

„BARWY JESIENI W NASZEJ OKOLICY”

1. Organizatorem Konkursu fotograficzno-plastycznego pt: „Barwy jesieni w naszej okolicy” jest Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym „Usłyszeć Świat”.

2. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów zasad przedstawionych w niniejszym regulaminie.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika oraz jego rodziców/opiekunów zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych na potrzeby konkursu oraz publikacji prac

4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich lubiących malować i fotografować przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum uczących się na terenie gminy Mieroszów.

5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie oraz/lub 3 prace plastyczne.

6. W konkursie mogą brać udział jedynie prace dotąd nieprezentowane, nienagradzane i niepublikowane.

7. Do konkursu przyjmowane są prace inspirowane tematyką jesieni. Zdjęcia i prace plastyczne powinny w oryginalny sposób ukazywać walory, specyfikę, niepowtarzalność i wyjątkowość przyrody , o tej porze roku, w naszej gminie.

8. Prace mogą mieć charakter abstrakcyjny, jednakże tytuł pracy powinien nawiązywać do tematyki konkursu.

9. Fotografie- Technika wykonania dowolna. Zdjęcia mogą być przez autora retuszowanie i poddane podstawowej obróbce w programach graficznych. Zdjęcia powinny być dobrej jakości, tak aby możliwe było wydrukowanie ich w formacie A4.

W przypadku uwiecznienia na fotografii wizerunku osób, których tożsamość można ustalić na podstawie zdjęcia, należy uzyskać ich zgodę na ewentualną publikację zdjęcia.
Zdjęcia należy zgłosić w wersji elektronicznej(w formacie JPEG):

– Na płycie CD/DVD – Każde zdjęcie znajdujące się na płycie powinno zostać ponumerowane w następujący sposób: zdjęcie nr 1, zdjęcie nr 2 itd. Do płyty powinny zostać dołączone następujące informacje: numer zdjęcia, imię, nazwisko i wiek autora, tytuł, miejsce wykonania zdjęcia, oraz adres szkoły/placówki. Można zgłosić zdjęcia kilku autorów na jednej płycie.

– Pocztą elektroniczną na adres

fundacjauslyszecswiat@interia.pl w formie załączników do listu elektronicznego. Maksymalna liczba załączników w jednym liście to 3 zdjęcia. Załączniki/zdjęcia powinny być ponumerowane np. zdjęcie nr 1, zdjęcie nr 2 itd.W tytule maila /listu elektronicznego należy wpisać: Konkurs fotograficzny natomiast w treści listu należy podać: numer zdjęcia, tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, miejsce wykonania zdjęcia, adres szkoły/placówki.

10. Prace plastyczne – mogą być wykonane dowolną techniką (np. akwarela, olej, gwasz, itp.) i mieć dowolną wielkość. Prace przestrzenne należy odpowiednio zabezpieczyć. Każda praca powinna, na odwrocie, zostać opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, data wykonania oraz nazwa szkoły/placówki.

11. Prace konkursowe( oprócz prac zgłoszonych pocztą elektroniczną) należy nadsyłać jako przesyłkę pocztową lub dostarczyć osobiście w kopercie na adres :

Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym „Usłyszeć Świat”
Nowe Siodło 73
58-350 Mieroszów
z dopiskiem „konkurs fotograficzny” lub „konkurs plastyczny” .

12. Prace należy zgłaszaćdo 30 października 2011r.

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 listopada.

14. Prace plastyczne i fotograficzne oceniane będą w osobnych kategoriach, przez dwie różne komisje.

15. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

16. Organizator przewiduje publikację i/lub wystawę nagrodzonych prac. O wynikach , terminie i miejscu wystawy uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie na adres szkoły/placówki zgłaszającej uczestnika.
• Informacje dotyczące warsztatów plastycznych- warsztaty odbędą się w listopadzie ( szczegóły w późniejszym terminie)