Grono Pedagogiczne


Nauczyciele uczący w naszym ośrodku:

Mgr Dorota Błażejowska- dyrektor ośrodka
Mgr Małgorzata Drażba- z-ca dyrektora ośrodka
Mgr Ramona Migda- nauczyciel nauczania początkowego, geografii
Mgr Magdalena Petela- nauczyciel nauczania początkowego, muzyki
Mgr Sylwia Lewandowska- nauczyciel j. polskiego, przyrody, biologii
Mgr Agnieszka Zawadzka- nauczyciel matematyki, informatyki,
Mgr Sylwia Czerwonka- nauczyciel nauczania początkowego, j. miganego, w-fu
Mgr Joanna Wasielewska- logopeda, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Mgr Katarzyna Balcerzak- nauczyciel w-fu
Mgr Anna Sobecka- nauczyciel j. miganego, rewalidator
Mgr Waldemar Lewandowski- nauczyciel matematyki, historii, w.o.s.-u
Mgr Aleksandra Florek- nauczyciel j. angielskiego
Mgr Mieczysław Dąbrowski- nauczyciel religii
Mgr Iwona Baran- nauczyciel chemii,fizyki, przyrody
Mgr Anna Bocheńska- logopeda
Mgr Aleksandra Dominiak- psycholog

Wychowawcy internatu naszego ośrodka:

Mgr Danuta Pełka
Mgr Iwona Sychowska
Wioleta Barnowska
Dariusz Barnowski
Mgr Monika Czopek
Mgr Weronika Kołodziej