SZKOŁA PODSTAWOWA, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Dane osobowe RODO

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

tel. 601822371, e-mail: iod@bajan.com.pl

 

RODO

Biuletyn Informacji Publicznej
Kalendarz
wrzesień 2022
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Facebook

DZIECI Z WADĄ SŁUCHU

Rola internatu w procesie edukacyjnym dzieci z wadą słuchu

Internat w czasie nauki szkolnej dzieci z wadą słuchu ma zastąpić dom, stworzyć warunki do odpoczynku, pracy, zabawy, zapewnić możliwości wszechstronnego rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego.

– W zakresie rozwoju fizycznego należy zapewnić dzieciom odpowiednie odżywianie, potrzebną ilość snu, warunki higieniczne i ochronę zdrowia oraz odpowiedni rozwój manualny. Dzieci powinny zdobyć nawyki higieniczne i umiejętności właściwego odżywiania się

– W zakresie rozwoju intelektualnego do obowiązków internatu należy utrwalanie i rozwijanie takich umiejętności jak; koncentracja uwagi, selekcja informacji, wyciąganie wniosków a przede wszystkim nauczania mowy

– W zakresie rozwoju emocjonalnego do obowiązków internatu należy przede wszystkim stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa ważnego do właściwego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego.

Wyżej omówione cele realizuje się w internacie na różnego rodzaju zajęciach:

– intelektualno – poznawcze,
– społeczne,
– sportowo – turystyczne,
– artystyczno – kulturalne,
– porządkowo – gospodarcze,
– czas wolny do dyspozycji wychowanków.

Każdy rodzaj zajęć preferuje realizację niektórych celów, ale na wszystkich tych zajęciach wysuwa się na pierwszy plan – kształtowanie i rozwijanie mowy

Do zajęć intelektualno – poznawczych należą:

– odrabianie lekcji,
– kółka zainteresowań,
– oglądanie filmów popularno – naukowych,
– czytelnictwo.

W czasie tych zajęć utrwala się w zakresie mowy wszystko to czego dziecko nauczyło się w szkole. Wprowadza się nowe wyrażenia i zwroty w czasie tych zajęć, wyrabia się umiejętności intelektualne jak: skupienie uwagi, selekcjonowanie wiadomości, wyciąganie wniosków, praktyczne stosowanie wiadomości i umiejętności.

Do zajęć społecznych zaliczamy pracę w organizacjach społecznych jak : ZHP, sklepik uczniowski, wypełnianie dyżurów, prace użyteczne na rzecz środowiska. W czasie tych zajęć uczymy mowy wyrażania sądów, ocen, współpracy w grupie, odpowiedzialności, organizacji pracy i szacunku do pracy.

Do zajęć sportowo – turystycznych zaliczamy gry i zabawy ruchowe, uprawianie sportu, wycieczki, gimnastykę poranną. Przez zajęcia sportowe uczymy umiejętności określania stosunków przestrzennych. Wycieczki uczą wypowiadania na temat nowo poznanych zjawisk. Ponadto dzieci doskonalą umiejętność współżycia w grupie i uczą właściwego spędzania czasu wolnego. Poznają zasady gier, przepisy ruchu drogowego i przepisy dotyczące zachowania się w miejscach publicznych.

Zajęcia artystyczno – techniczne to różnego rodzaju zajęcia plastyczne, modelarskie, taneczne, hafciarskie, zajęcia te uczą określania za pomocą mowy swoich przeżyć, nazywania przedmiotów, określania ich cech. Ważnym celem tych zajęć jest również: kształcenie wrażliwości estetycznej, różnicowania i oceny, wyrażania cech jak; wielkość, kształt, barwa.

Kształcenie umiejętności obserwacji sytuacji i stosunków przestrzennych. Celem tych zajęć jest również uczenie jak spędzać czas wolny i rozwijać intelektualne zdolności i zainteresowania. Zajęcia te uczą szacunku do pracy i oszczędzania narzędzi, materiałów i szacunku do mienia społecznego.

Zajęcia gospodarczo – porządkowe wiążą się ściśle z rytmem dnia wychowanka w internacie. Związane ze wstawaniem i przygotowaniem do snu, spożywania posiłków, wykonywaniem różnego rodzaju prac porządkowych na rzecz internatu i środowiska. W czasie tych zajęć dzieci zdobywają również umiejętności posługiwania się za pomocą mowy, wyrabiają nawyki higieniczno – estetyczne, umiejętności zachowania się przy stole i kulturalnego zachowania się. Uczą współdziałania w grupie i przygotowują do życia w rodzinie.

Formy kontaktów szkoły z internatem

Do podstawowych form kontaktów szkoły z internatem można zaliczyć :

  •  wzajemne odwiedzanie się tj. wizyty wychowawców w szkole oraz nauczycieli w internacie,
  • – udział w radach pedagogicznych,
  • spotkania robocze, pozwalające ustalić temat, cele, zasady, metody nauczania i wychowania,
  • spotkania okresowe – sprowadzające się do wymiany uzyskanych danych i oceny ich jakości,
  • współudział wychowawcy i rola w życiu klasy, grupy wychowawczej, pozwalający na wspólne dokonywanie obserwacji oraz ocenę postępowania i funkcjonowania wychowanków,
  • prowadzenie zeszytu „uwag i kontaktu” na podstawie wspólnych ustalonych kryteriów.

 Współpraca szkoły z internatem powinna w szczególności obejmować:

1. Wzajemną wymianę informacji dotyczących każdej dziedziny życia dziecka.
2. Wzajemne uzgadnianie norm, wymagań i zachowań wobec uczniów oraz wzajemne zobowiązanie się do przestrzegania tych uzgodnień.

Internat posiada wypracowane formy współpracy z nauczycielami

1. Nauczyciel w szkole jest wychowawcą – wychowawca w internacie jest nauczycielem
2. Wszystkie cele rewalidacyjne stojące przed szkołą i przez nią realizowane są celami wspólnymi dla całej placówki.
3. Całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczej w internacie jest kontynuacją pracy szkoły, obejmuje te same cele.

 

WSKAŹNIKI

REALIZACJA

1. Wychowawcy znają programy i plany nauczania  Nauczyciel w szkole oprócz znajomości programu nauczania zna plan pracy internatu, formy i metody jego realizacji.Oientuje się w trudnościach, jakie napotyka realizacja planu pracy w internacie.Nauczyciel wychowawca pracujący w internacie wykazuje znajomość programu nauczania, rozkładu materiału oraz sposobu jego realizacji.
2. Nauczycieli i wychowawców łączy wspólna, jednolita linia postępowania wychowawczego. Wychowawca i nauczyciel dzielą się uwagami na temat realizacji programu nauczaniaKonsultowanie bieżących spraw wychowanków i wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów wychowawczychNauczyciel w szkole i wychowawca internatu wypracowuje formy współpracy oparte na szczerości, serdeczności bez niezdrowej rywalizacji

Nauczyciele są informowani o zachowaniach w internacie uczniów będących przedmiotem zabiegów wychowawczych

Istnieje codzienny kontakt w czasie przekazywania sobie uczniów z internatu do szkoły i po odbytych zajęciach szkolnych

Prowadzony jest zeszyt informacyjno – łącznikowy

Nauczyciele są obecni w internacie i wychowawcy w szkole podczas zajęć i uroczystości szkolnych

3. Nauczyciele i wychowawcy dbają o sukces edukacyjny ucznia Wychowawcy kontrolują przebieg postępów dydaktycznychWychowawcy współpracują z nauczycielami w zakresie likwidacji niepowodzeń szkolnychIstnieje ciągła wymiana informacji dotyczących indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków

Wychowawcy systematycznie kontaktują się z terapeutami w celu ujednolicenia oddziaływań rewalidacyjnych