SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA