Pasowanie Ucznia I Klasy

Pasowanie Ucznia I Klasy

W dniu16 października 2018r.   w naszym ośrodku  odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona z imprezą pasowania na ucznia szkoły. To był wyjątkowy dzień,  na który oprócz całego grona pedagogicznego , pań  dyrektor i wicedyrektor  zaproszeni zostali również rodzice i dziadkowie pasowanych uczniów.

            Zgodnie z tradycją, nasi „świeżacy” musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki . Wspólnie rozwiązywali zagadki , odpowiadali na szereg pytań, a następnie musieli przejść egzamin sprawności fizycznej.  Po ślubowaniu pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania , a  uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz kubeczki z nazwą szkoły.

            W części artystycznej wychowankowie internatu przygotowali  apel, w którym przedstawili w śmieszny sposób życie i codzienne zmagania nauczycieli w pracy w szkole. Aby uczcić święto Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie wręczali nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty i składali życzenia.